De kanalen om te solliciteren zijn de laatste jaren flink veranderd: bijna alles gaat tegenwoordig per e-mail, en een eerste contact gaat vaak via LinkedIn. De sollicitatie zélf is echter in grote lijnen nog zoals die altijd geweest is: een gesprek met een selecteur aan de hand van een cv, of misschien een LinkedIn profiel. Maar dit is hopeloos achterhaald, vinden de mensen achter het uit China afkomstige bedrijf Seedlink, dat kunstmatige intelligentie ontwikkelt om de rol van recruiters over te nemen.

Volgens hen is er nauwelijks een verband tussen iemands profiel en iemands feitelijke prestaties, en hebben gestructureerde interviews weinig voorspellende waarde. Het enige wat te voorspellen is, is dat er vaak mensen worden aangenomen die op de selecteurs lijken – en dat leidt niet automatisch tot de beste prestaties.

Seedlink stelt dat zijn computerprogramma wel in staat is de beste sollicitant voor een bepaalde functie te vinden. Daarvoor wordt gelet op het taalgebruik, want dat geeft heel veel informatie over persoonlijkheid, voorkeuren, drijfveren en gedrag, en heeft daarmee een veel grotere voorspellende waarde voor hoe succesvol iemand zal zijn in een bepaalde functie.

Voor sommige functies zijn standaardtests beschikbaar, voor andere functies wordt op maat bepaald welk taalgebruik voor die bepaalde functie samenhangt met succes, namelijk door te kijken naar de topperformers in die functie.

De basis is een interview van zo’n twintig minuten via een mobiele telefoon of een ander apparaat. De computer let niet alleen op specifieke woorden, maar juist ook op de context en het totaal van een tekst. Daartoe zoekt hij naar zogenoemde metacues: indicatoren die iemands persoonlijkheid verklappen.

Hoewel het allemaal nog wat ongeloofwaardig klinkt, is het best waarschijnlijk dat deze ontwikkeling doorzet en dat op termijn recruiters vervangen worden door computers. Een mogelijk voordeel is een objectievere selectie. Of leidt het juist tot nog meer ‘klonen’ van mensen die nu al succesvol zijn? Want is taalgebruik, en zijn dus metacues, niet bij uitstek een afspiegeling van je geslacht, afkomst en leeftijd?
Dus… verkeerd cv? Nee, verkeerde metacues …

Bron: coachingkalender 2018